ŻYCIE TEATRALNE WOBEC NOWYCH PRĄDÓW

Nie widziany od wieków, nieprzyjaciel wielo­krotnie wdzierał się aż do serca kraju. Rzeczpospo­lita podupadła. Ostatnie zwycięstwa odniosła pod koniec XVII w., w początku następnego stulecia, choć jeszcze rozległa, była już bezbronna wobec swoich sąsiadów. Klęski polityczne sprzyjały zło­wrogim procesom społecznym, które coraz większy wpływ dawały oligarchii magnackiej, chłopów zakuły w niewolę, podcięły rozkwit rzemiosła i han­dlu. Spustoszone przez nieprzyjaciela a pozba­wione możliwości rozwoju, miasta popadły w ruinę. W pocz. XVIII w. wielotysięczne niegdyś skupiska liczyły nieraz po kilkuset mieszkańców. Najbardziej znamiennym przejawem kultury pol­skiej owych czasów był sarmatyzm, zjawisko prze­nikające różne dziedziny życia, bo i mentalność, i obyczaj.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)