ZAINTERESOWANIE PEDAGOGÓW

Ten sposób oceniania niesie możliwości zaprzestania szkodli­wych porównań między uczniami i złagodzenia rozbuchanej rywalizacji. Na­rasta zainteresowanie pedagogów ocenianiem kryterialnym. Na przykład twórcy i zwolennicy koncepcji uczenia się do pełnego przyswojenia (mastery learning) (Bloom 1976; Guskey, Gates 1986), planu Kellera (Keller 1966) oraz systemu zindywidualizowanych programów nauczania zademonstrowali, jak treści nauczania niektórych przedmiotów można podzielić na nieduże jednostki po to, żeby uczniowie uczyli się tak długo, jak trzeba, aby osiągnąć założone cele (kryteria). W tych systemach oceny stawia się nie na podstawie porównania ucznia z kolegami, lecz według liczby osiągniętych celów.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)