ZADANIA POZA LEKCYJNE

Najważniejszym zadaniem polekcyjnym w modelu nauczania podającego jest kontrola i ocena opano­wania podanego materiału. Sprawdziany i oceny stanowią najważniejszy chyba sposób dostarczania informacji zwrotnej uczniom, rodzicom, admini­stracji. Model podający jest specjalnie nastawiony na przekazywanie uczniom nowych wiadomości i wspomaganie ich zapamiętywania. Odpowiednią zatem dla tego modelu strategią jest sprawdzanie przyswojenia i zapamiętania wie­dzy, a do tego celu nadają się dobrze najprostsze testy. Trzeba jednak pamiętać o paru sprawach. Nauczyciel powinien sprawdzić wszystkie pozio­my wyników nauczania, nie zaś poprzestawać na zwykłym przypomnieniu wiadomości, wyraźnie komunikować uczniom, co będzie przedmiotem spraw­dzianów, sprawdzać częściej, nie tylko przy okazji końca semestru lub roku, zwłaszcza jeśli uczy w klasach niższych.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)