WZBOGACENIE MYŚLENIA UCZNIÓW

Przekazanie nowych wiadomości nie jest jedynym celem ich podawania i objaśniania. Chodzi o coś bardzo waż­nego: uczniowie powinni wykorzystywać i umacniać istniejące struktury po­znawcze oraz zwiększać zdolność sprawowania świadomej kontroli nad wła­snym myśleniem. Kiedy przystępujemy po zakończeniu prezentacji materiału do wzbogacania myślenia uczniów, najlepiej posłużyć się dyskursem: stawia­my pytania, a uczniowie omawiają wiadomości. Dzięki temu uczniowie integ­rują nową wiedzę z uprzednią, budują pełniejsze struktury wiedzy i dochodzą do zrozumienia bardziej złożonych zależności. Ponieważ umiejętność stawia­nia właściwych pytań i prowadzenia owocnych dyskusji jest jedną z najtrud­niejszych spośród tych, które powinien opanować początkujący nauczyciel.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)