WYWOŁANIE NASTAWIENIA

Uczniowie, świadomi, czego mają się uczyć, łatwiej znajdują związki między lekcją a własnymi doświadczeniami. To z kolei motywuje ich, żeby przyłożyć się do pracy. W dodatku ułatwia im wydobywanie z pamięci trwałej i przekazywanie do pamięci czynnej potrzebnych wiadomości, dzięki którym nastąpi zintegrowanie podawanego materiału z wiedzą uprzednią. Wywołanie nastawienia. Starter podaje biegaczom następującą komen­dę: ,,Do biegu… Gotowi… Start!” Na słowo „gotowi” biegacze poprawiają się w blokach, wpatrują we własny tor i antycypują szybki start.Nastawienie do lekcji jest czymś bardzo podobnym. Efektywni nauczycie­le odkryli, że dobrym sposobem na „gotowi” jest krótkie przypomnienie poprzedniej lekcji, jakieś pytanie lub anegdota nawiązująca do wiedzy uprze­dniej.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂