WYRAZISTE PRZYKŁADY

Badacze cytowali bardzo wyraziste przykłady nieklarowności, czyli mętności wypowiedzi: „Więc nazwisko tego młodego autora, choć nie jest to szczegól­nie ważne, żeby zapamiętać, jest, to był młody autor, który to napisał. Napiszę jednak jego nazwisko na tablicy. Michajłow napisał te arlykuły. Ktoś coś zrobił, to znaczy, ktoś coś bardzo podobnego napisał, to b}’ł inny autor, którego nazwisko brzmi, hm, przypomnijmy sobie, to jest inny autor…Ale w tym samym czasie to jest względnie nowe państwo, odbudowujące się, prawda, i oni przeznaczyli masę pieniędzy na budowę dróg i fabryk i tak dalej, więc niedużo jest tam dóbr konsumpcyjnych, butów i tak dalej. Mają tam, tam jest dużo pieniędzy i dolar stał się dużo mniej wart” (s. 672).Nie ma co ukrywać, że nauczyciele, którzy w taki sposób podają wiado­mości, nie pozostawiają uczniom większej szansy nauczenia się materiału.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)