WYNIKI BADAŃ

Wszyscy oni nauczali zgodnie z „własną pedagogiką”, różnili się stylem i umiejętnościami. Jest to typowe ogranicze­nie badań eksperymentalnych prowadzonych w naturalnych warunkach szkolnych. W opinii pracowników nadzoru pedagogicznego obie grupy były podobne. Od Czytelników raportu zależy, czy podzielą tę opinię.Wyniki. Wyniki  wyraźnie przemawiają za korzy­staniem z uporządkowania graficznego jako środka podnoszącego efektyw­ność uczenia się pojęć. 213 uczniów z klas szóstych, którzy posługiwali się kartami uporządkowania graficznego, osiągnęło przyrost wyników testu o   43%, podczas gdy u uczniów z klas siódmych, nie używających takich kart, pncyrost wyniósł 24%. Różnica ta jest istotna statystycznie.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)