WYJĄTKOWA SYTUACJA

wyjątkiem sytuacji, kiedy czas stanowi kryte­rium oceny, na przykład w biegu na 100 metrów, należy uczniowi zostawić wystarczająco dużo czasu, by mógł udzielić kompletnej pod każdym wzglę­dem odpowiedzi. Niekiedy z braku doświadczenia trudno przewidzieć, ile czasu będzie wymagać dany sprawdzian; nim nauczymy się trafnie to oce­niać, praktyczniej i bezpieczniej jest przeznaczać za dużo czasu niż za mało. Niektóre sprawdziany można zadawać do domu, wtedy całkowicie uwolnimy uczniów od rygorów czasu.Założenia, na których wspierają się koncepcja testów różnicujących i koncepcja testów kryterialnych, są także podstawą koncepcji wystawiania stopni szkolnych. Ocenianie według rozkładu to procedura często spoty­kana w szkołach średnich i na uczelniach wyższych, tam, gdzie ucznio­wie i studenci współzawodniczą o pozycję na krzywej odpowiadającej roz­kładowi wyników sprawdzianu.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)