WYCHWALANIE STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH

Stosunki społeczne panujące w Pol­sce z reguły już wtedy wychwalano u jezuitów jako naturalny porządek rzeczy. Naruszenie tego po­rządku przydarzało się grzesznikom, nigdy lu­dziom cnotliwym. Znamienne wydają się stosunki językowe. W popularnych widowiskach jezuici zwracali się do publiczności po polsku, we właści­wym teatrze szkolnym nadal przemawiali po ła­cinie. Polszczyzna bywała tu jedynie odchyleniem od normy. Aluzyjność tekstu, wzrastająca z upływem czasu, znajdowała swój odpowiednik w zasadach wy­stawiania sztuk; prócz ludzi i duchów pojawiały się w teatrze szkolnym niepoliczone personifikacje, które poznawano po ich niezmiennych atrybutach.  Ignorancja np. bywała pokryta rybimi łuskami, Błąd występował w stroju podróżnym. 

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)