W REPERTUARZE SZKÓŁ ŚREDNICH

W repertuarze szkół średnich, w Rzeczy­pospolitej wkrótce bardzo licznych, pojawiają się rzymscy klasycy; z czasem zwycięży jednak dramat stworzony przez profesorów na użytek szkoły.Wyodrębnione kierownictwo, osobna sala, a wreszcie ciągłość działania nadają temu teatrowi pewne cechy instytucji funkcjonującej w obrębie szkoły. Jej zasadniczy cel zwracał się do wewnątrz; przedstawienia miały działać przede wszystkim na wykonawców. Nieobce było jednak temu teatro­wi i oddziaływanie na opinię publiczną. Pomiędzy sobą teatry szkolne różniły się w za­leżności od grupy wyznaniowej, która szkołę utrzymywała. W województwach zachodnich, gdzie silne były wpływy Reformacji, działały ciekawe teatry szkół protestanckich, najciekawszy w Leszkierowanej przez słynnego czeskiego pedagoga, Jana Amosa Komeńskiego.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)