W NIEKTÓRYCH SZKOŁACH

W niektórych szkołach próbuje się odpowiedzieć na takie pytanie za pomocą opisowej karty kryterialnej, na której umieszczone są wszystkie główne cele kursu. Zamiast postawić jedną zbiorową ocenę z przedmiotu, nauczyciel oddzielnie ocenia (może dokonać tego także w formie opisowej) osiągnięcia w zakresie każdego celu. I to jednak nie uwolni nauczyciela od wszystkich zmartwień. Wielu rodziców przywykło jeszcze od swoich szkol­nych lat do pięciostopniowej skali ocen, wszelkie od niej odstępstwa dezorientują ich. Pamiętać także trzeba, że przy przyjmowaniu do szkół wyższych i uczelni tradycyjnie bierze się pod uwagę przeciętną ocen, niemoż­liwą do wyliczenia z długiej listy stopni wystawionych za poszczególne osiąg­nięcia według systemu zrozumiałego tylko dla nauczyciela i jego uczniów.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)