W MIARĘ POSTĘPU

Niektórzy sądzą, że ledwie dwadzieścia lat dzieli powstanie obu sztuk, a czyta się je, jak by pocho­dziły z dwóch różnych epok. Daje to miarę postępu, jaki dokonał się w literackiej polszczyźnie XVI wieku. Ale kieruje uwagę także na inny problem. W wierszu Odprawy uderza nie tylko nowe słow­nictwo, lecz także zupełnie inna struktura wersy- flkacyjna. Na równi z właściwościami języka pol­skiego Kochanowski wykorzystuje znajomość wer­syfikacji starożytnej. Takie przystosowanie starożytnego wzorca do możliwości języków „ludowych” było wielką pasją renesansowego teatru w drugiej fazie jego rozwoju. We Włoszech prześcigano się wówczas w wysta­wianiu tragedii wzorowanych na dziełach staro­żytnych Greków i Rzymian. 

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)