W KONKLUZJI

W konkluzji Tennyson stwierdza, że uczenie się przez dzieci pojęć i regi można wspomagać za pomocą rycin lub za pomocą rycin i wyobrażę towarzyszących tekstowi, ale wyprodukowanych przez samych uczniów, od powiednio do tego przygotowanych. Tennyson badał uczenie się pojęć ma te matycznych przez dzieci z klas trzecich i czwartych, jednak stwierdzon prawidłowości mają szerszy zasięg. Tylko 20% uczniów zrozumiało, że widzenie polega na odbieraniu prze wzrok światła odbitego od obiektów. Kiedy jednak w drugiej fazie eks perymentu uczniowie skorzystali z pomocy wizualnej, takiej, jak przedstawi rysunek 9.2., 78% badanych zrozumiało pojęcie.Inne formy reprezentacji wizualnej stanowią uporządkowanie graficzn oraz sieci.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂