UWZGLĘDNIENIE DYDAKTYCZNE

Krótko: sprawdzian musi zgadzać się z celami dydaktycz­nymi przyjętymi przez nauczyciela. Na przykład jeśli nauczyciel skończył właśnie dział programowy „Ameryka w okresie kolonialnym” i pragnie, żeby uczniowie rozumieli wszystkie ważniejsze zdarzenia i procesy tego czasu, to sprawdzian powinien zawierać coś więcej niż tylko pytania o przywódców religijnych.Większość lekcji i jednostek tematycznych jest nastawiona na rozmaite cele uczenia się — od zapamiętania faktów, przez rozumienie, analizę i twór­cze zastosowanie zasad. Dobry sprawdzian nie obejmuje jednej tylko katego­rii celów, na przykład zapamiętania. Przeciwnie, powinien obejmować re­prezentatywną ich próbę. Jak pamiętamy z własnych doświadczeń, sprawdziany, w tym i testy, mogą przybierać różny kształt i składać się z rozmaitych zadań. Niektóre typy zadań testowych, na przykład zadania przyporządkowania lub luk, lepiej służą kontroli zapamiętania wiadomości, inne, jak zadania otwarte, nadają się raczej do oceniania myślenia wyżej zorganizowanego. Dobry spra­wdzian zawiera zadania najlepiej dostosowane do celów, których osiągnięcie ma sprawdzać.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)