UWYDATNIANIE SENSU LOGICZNEGO

W sto­sunku do mowy potocznej nie była ona ani tak naśladowcza, jak w komediowych partiach mi­steriów, ani tak ceremonialna, jak w widowisku liturgicznym. Uwydatniała sens logiczny, ale z nim także struktury gramatyczne i wersyfikacyjne, z naciskiem na elegancję wypowiedzi. Gest był swoistą ilustracją słów, lecz potęgował też ich ekspresję, miał jakby swój alfabet, zrozumiały dla ówczesnego widza, często wysoce skonwencjonali­zowany. Wszystkie te praktyki i aspiracje znajdują wyraz u Lochera, a w Krakowie niezawodnie do­chodziły do głosu wprowadzając publiczność w świat nie znanego jej dotychczas wykwintu.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂