TRAFNY RZETELNY SPRAWDZIAN

Mówi się, że sprawdzian jest rzetelny, jeśli człowiek, rozwiązując go częściej niż raz, za każdym razem osiąga taki sam wynik. Że sprawdzian jest trafny, wiemy, jeśli rzeczywiście mierzy to, co zakładano. Testy nauczyciel­skie, które napisane są jasno i nie wymagają od ucznia zgadywania, o co chodzi, są zwykle rzetelniejsze od sprawdzianów mętnie sformułowanych i zachęcających do zgadywania odpowiedzi. Sprawdziany zawierające względ­nie dużo zadań są zwykle rzetelniejsze od sprawdzianów, które mają ich niewiele. Z większym prawdopodobieństwem można sądzić, że sprawdzian jest trafny, jeżeli został dobrze zaplanowany i objął cały zakres celów i tema­tów. Trafność sprawdzianu wzrośnie, jeżeli nauczymy uczniów niezbędnych umiejętności technicznych wypełniania sprawdzianu (testu), w niektórych bowiem przypadkach mimo posiadania wiadomości, o które pytamy, można nie radzić sobie z formą zadań lub nie zorientować się, na czym polega pytanie. Jeden tylko sprawdzian nie dostarczy nigdy pełnego obrazu, co uczeń wie i co potrafi. Trzeba zatem ostrożnie interpretować wyniki spraw­dzianu i sięgnąć po inne sposoby zbierania informacji, nim wyda się ostate­czny werdykt o pracy ucznia.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂