TERMINY I KLASYFIKACJA

Po drugie, pojęcie modelu nauczania służy porozumiewaniu się nauczy­cieli. W rozdziale 1. pisaliśmy, jak Joyce i Weil (1986) klasyfikują modele nauczania w zależności od zamiaru dydaktycznego, syntaksy i natury środo­wiska dydaktycznego. Przez zamiar dydaktyczny rozumie się rodzaj celów uczenia się, dla których osiągnięcia został skonstruowany model. Określony model ułatwia osiąganie pewnych celów, nie ułatwia natomiast osiągania celów innych. Syntaksa modelu to ogólny bieg lekcji; porządek, według którego biegną składające się na nią czynności. Środowisko dydaktyczne, zwane przez Joyce’a i Weil systemem społecznym, to kontekst towa­rzyszący każdemu aktowi nauczania.Ani terminy te, ani klasyfikacja nie mają w sobie nic niezwykłego, tworzą przecież język rozmowy o czynnościach dydaktycznych — kiedy należy je podjąć i dlaczego. Weźmy na przykład pojęcie syntaksy.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)