TEORETYCZNA KONCEPCJA

Na teoretyczną koncepcję modelu nauczania podającego składają się, wzajemnie się uzupełniając: pojęcie struktury wiedzy, psychologia uczenia się materiału znaczącego, elementy psychologii poznawczej związane z re­prezentowaniem i przyswajaniem wiedzy. Ich zrozumienie jest ważne d atego, że to one właśnie stanowią podstawę, na której musi się oprzeć nauczyciel, kiedy wybiera, organizuje i prezentuje wiadomości. W dodatku inne modele nauczania po części odwołują się do nich. Wiedza o świecie zorganizowana jest w rozmaite obszary przedmiotowe zwane dyscyplinami. Historia jest przykładem dyscypliny organizującej wie­dzę według chronologii, biologia organizuje wiadomości dotyczące żywych Organizmów, a fizyka — wiadomości o świecie fizycznym. Jednym 2: przy­kładów, jak wiele istnieje dyscyplin naukowych, może być spis katedr na uczelniach wyższych, innym — katalogi rzeczowe w bibliotekach.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)