TEMATY CZERPANE Z EWANGELII

W murach szkoły wystawiało się bądź krótkie scenki oglądane tylko przez uczniów (rodzaj ćwi­czeń krasomówczych), bądź duże utwory dla gości przybywających z całej okolicy. Obowiązkowo należało wystawić taki utwór na otwarcie, a po­czynając od połowy XVII w. na zakończenie roku szkolnego (31 VII). Częste bywały również przed­stawienia zimowe w okresie karnawału i sejmików. Utwory tej grupy różnią się od tamtych, wy­stawianych dla najszerszych warstw. Tematy czer­pane z Ewangelii należały tu do rzadkości. Znacznie częściej oglądano wydarzenia z historii starożytnej, z wieków średnich, a nieraz nawet z niezbyt odle­głych czasów.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂