TECHNICZNE TERMINY

Dwa techniczne terminy określają ich jakość: „rzetelność”,„trafność”. Test (czy też inne narzędzie pomiaru) uznajemy za rzetelny, jeśli rozwiązywany przez tę samą osobę w ciągu pewnego czasu dwa bądź więcej razy przynosi stałe rezultaty lub nie zmieniające się informacje o rozwiązują­cym. O trafności mówimy wtedy, gdy test lub inne narzędzie rzeczywiście sprawdza to, co chcieliśmy sprawdzić.Wewnątrzszkolne programy kontroli wykorzystują testy różnicujące i kry­terialne wskazane przez specjalistów z okręgu szkolnego. Następnie specjali­ści sami przeprowadzają badania testowe. Testy różnicujące służą porów­naniu osiągnięć ucznia z osiągnięciami pewnej dobrze określonej grupy  (próby standaryzacyjnej). Testy kryterialne mierzą osiągnięcia ucznia poprzez porównanie ich z wcześniej ustalonymi kryteriami.Nauczyciele powinni znać zalety i wady programów i procedur kontroli oraz umieć wytłumaczyć je uczniom i ich rodzicom.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)