SPRAWDZIAN I SPRAWDZENIE

Cele dydaktyczne przedmiotu nauczania obejmują wiele kategorii osiągnięć: zna­jomość faktów, pojęć i zasad, opanowanie prostych i złożonych umiejętności, uznanie wartości, zdolność krytycznego i analitycznego myślenia. Nie sposób włączyć do jednego sprawdzianu pytania o każdą wiadomość, sprawdzające­go każdą umiejętność czy wyżej zorganizowany proces myślenia. Trzeba zdecydować, co ma się znaleźć w sprawdzianie, a co nie. W tym pomoże nam plan testu, narzędzie opracowane przez specjalistów pomiaru pedagogi­cznego (np. Bloom, Hastings, Madaus 1971; Gronlund 1982). W teście, czyli w sprawdzianie obiektywnym, stosowane są zadania w rodzaju prawda/fałsz, przyporządkowania, wielokrotnego wyboru, luk. Zalety tego rodzaju zadań są oczywiste. Pozwalają objąć większy zakres nauczanej treści, dają się łatwo sprawdzać i obiektywnie oceniać.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂