SŁABOŚĆ BADAŃ

Studenci, zapoznani z uporządkowa­niem wstępnym, nie przystąpili do czytania tekstu składającego się z 2500 słów poświęconego wiadomościom z zakresu metalurgii, po trzech dniach pamiętali więcej z materiału nauczania od studentów, którzy lekturę tekstu poprzedzili zaznajomieniem się z zarysem historycznym. Słabością badań jako sprawdzianu efektywności uporządkowania wstępnego było to, że wia­domości przekazano studentom na piśmie zamiast ustnie. Ogólna idea była jednak taka sama. I przestroga: nie wolno interpretować badań jako dowo­du, że wiadomości historyczne są niepotrzebne. Perspektywa historyczna może być użyteczna, nie jest jednak tak skuteczna jak pojęciowy czynnik organizujący wtedy, kiedy trzeba pomóc uczniom zintegrować i zapamiętać znaczące informacje werbalne.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)