ROZPRAWKA

Większość nauczycieli i specjalistów pomiaru pedagogicznego zgadza się, że zadania-rozprawki (eseje) najlepiej nadają się do sprawdzania skompliko­wanych procesów poznawczych i możliwości twórczych uczniów. Ta wła­ściwość decyduje o przewadze, w pewnych okolicznościach, rozprawek nad testami. Poza tym przygotowanie testów zajmuje więcej czasu. Z drugiej jednak strony nie ma mowy, aby udało się jednoznacznie sformułować zada- nie-rozprawkę, a za czas zyskany przy układaniu takich zadań płaci się godzinami, jakie pochłania sprawdzanie i ocenianie rozprawek. Zadania-rozprawki mają i słabe strony: obejmują mniejszy zakres treści niż testy oraz są trudniejsze do obiektywnej oceny. Z pierwszą można sobie poradzić, choć po części łącząc zadania testowe, którymi sprawdzamy zapa­miętanie i rozumienie, z rozprawkami, które sprawdzają wyższe kategorie wyników nauczania.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)