ROZEZNANIE W ROZWOJU

Rozeznanie w tym, jak postępuje rozwój intelektualny uczniów, pomaga nauczycielowi w zaplanowaniu określonej lekcji podającej, ale z paru wzglę­dów nie podsuwa konkretnych rozwiązań. Doświadczeni nauczyciele dosko­nale wiedzą, że rozwój nie postępuje harmonijnie i równo z wiekiem. W tej samej klasie mogą się znaleźć uczniowie w bardzo odległych od siebie fazach rozwojowych. Co więcej, będą i tacy, którzy w niektórych przedmiotach, na przykład historii, osiągnęli wysoki poziom myślenia abstrakcyjnego, a w in­nych, na przykład matematyce, są wciąż na etapie myślenia konkretnego.Jeszcze jedna trudność oczekuje nauczycieli, którzy zapragną posłużyć się w planowaniu nauczania podającego teoriami rozwojowymi: Jak mierzyć poziom rozwoju uczniów? Owszem, są rozmaite testy, ale albo trudne w uży­ciu, albo lepiej przystosowane do uczniów starszych. Przyjdzie polegać raczej na niesformalizowanych sposobach oceny.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)