REGUŁA- PRZYKŁAD- REGUŁA

Układ reguła — przykład — reguła. Taki układ skuteczni nauczyciele nadają podawanym wiadomościom. Polega on na tym, że:Przedstawia się podstawową regułę w rodzaju: „W systemie wolnego rynku ceny kształtowane są przez podaż i popyt”.Podaje się przykłady tej reguły, jak ten: „Kiedy w 1980 roku Amery­kanie zaczęli zużywać mniej ropy naftowej (spadek popytu), a jednocześnie rozpoczęto eksploatację nowych złóż przybrzeżnych (wzrost podaży), spadły ceny na ropę z Bliskiego Wschodu”. Albo: „Kiedy w środkowo-zachodnich stanach wystąpiła susza (zmalała podaż), wzrosły ceny kukurydzy”. Fragment kończy się podsumowaniem i przeformułowaniem reguły: „Jak więc widzicie, wahania podaży, łącznie z zapotrzebowaniem przejawia­nym na dany produkt, wpływają na ustalenie się ceny”.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)