PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Czasami szkoły posługują się testami opracowanymi i rozprowadzanymi przez firmy o zasięgu krajo­wym, kiedy indziej używa się testów opracowanych przez komórki stanowe lub okręgowe. W całym szkolnictwie narasta tendencja, aby jednym z warun­ków otrzymania dyplomu ukończenia szkoły średniej uczynić pomyślny wy­nik testu stanowego alfabetyzacji funkcjonalnej lub ogólnego testu osiąg-

nięć szkolnych. Wyniki badań testowych służą do oceny efektywności całych szkół i nauczycieli, ale przede wszystkim pomagają decydować o tym, jakie możliwości edukacyjne i zawodowe otworzą się przed danym uczniem. Od początkujących nauczycieli nie wymaga się, aby dokonywali wyboru testów używanych w danej szkole, nie oni też będą przeprowadzać badania testowe, liczyć wyniki i interpretować je. Oczekuje się od nich natomiast, że zrozumieją pedagogiczne aspekty programu testowania, że potrafią wykorzy­stać wyniki, przekazać je i wyjaśnić uczniom oraz rodzicom.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)