POJĘCIE I MYŚLENIE WYSOKO ZORGANIZOWANE

Uczenie się pojęć to coś więcej niż po prostu klasyfikowanie obiektów i formowanie kategorii. To także coś więcej od uczenia się nowych nazw lub slow plasujących dó danych klas przedmiotów i idei. Uczenie się pojęć jest procesem tworzenia wiedzy i organizowania wiadomości w struktury po­znawcze. Pisaliśmy, że uczniowie przychodzą do klasy z zasobem rozmaitych doświadczeń osobistych stanowiących tworzywo ukształtowanych pojęć (schematów) o środowisku fizycznym i społecznym. Schematy takie to sposób, w jaki dany uczeń spogląda na świat. Pozwalają mu wyjaśnić i zinterpretować to, co spotyka go w życiu. Niekiedy są to poglądy trafne, często intuicyjne, naiwne i w istocie stanowią błędną inter­pretację rzeczywistości.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)