PODSTAWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACJI

Podstawową jednostką organizacji i przetwarzania wiedzy są sądy lub pojęcia. Drogi, na których uczeń przetwarza nową wiedzę, zależą od jego wiedzy uprzedniej.Uczenie się materiału znaczącego zachodzi, kiedy nauczyciel przedstawia podstawowe idee scalające materiał w powiązaniu z wiedzą uprzednią uczniów.Model nauczania podającego opiera się na silnych podstawach nauko­wych. Badania wykazują korzystny wpływ uporządkowania wstępnego, łą­czenia nowych wiadomości z wiedzą uprzednią uczniów oraz podawania wiadomości klarownie, z zapałem, z przestrzeganiem zasad ekonomiczności i mocy.Ogólny bieg lekcji (czyli syntaksa lekcji) w modelu podającym składa się z czterech faz: przedstawienia celów i wywołania nastawienia; przedstawienia czynnika organizującego materiał; podania materiału; wzbogacania.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)