OSTATNIE Z POJĘĆ

Rozróżnienie między tymi dwoma rodzajami wiedzy jest z punktu widze­nia nauczyciela bardzo ważne. Inaczej przyswaja się wiedzę deklaratywną niż proceduralną, inaczej trzeba nauczać każdej z nich. W tym rozdziale zajmujemy się przede wszystkim, jak pomóc uczniom w przyswojeniu wiedzy deklaratywnej, na przykład nowych wiadomości na jakiś temat. W rozdzia­le 10. natomiast podejmiemy kwestię nauczania wiedzy proceduralnej. Ostatnimi z wyliczonych tu pojęć zaczerpniętych z psychologii poznaw­czej, a potrzebnych nauczycielowi przy planowaniu lekcji i podawaniu no­wych wiadomości, są pojęcia pamięci czynnej i pamięci długotrwałej.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)