OGÓLNOSZKOLNE PROGRAMY KONTROLI

Zajmiemy się teraz procedurami postępowania, z których mogą korzystać początkujący nauczyciele, aby procesy kontroli i oceny były zarówno spra­wiedliwe, jak i wydajne. Najpierw opiszemy programy kontroli i oceny obejmujące całą szkołę, potem przejdziemy do szczegółowych procedur kont­roli i wystawiania ocen w klasach.Stało się zwyczajną praktyką, że okręgi szkolne posługują się standaryzo­wanymi testami w celu zdiagnozowania i ocenienia osiągnięć uczniów w nau­ce. W większych okręgach działają całe komórki specjalistyczne odpowie­dzialne za koordynowanie i organizowanie badań wyników nauczania w po­szczególnych szkołach i w całym okręgu. Rzadko można spotkać szkołę, w której przynajmniej raz w roku nie badano by postępów w zakresie umiejętności uczenia się, czytania, opanowania języka, działań matematycz­nych, rozumowań werbalnych, opanowania pojęć.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)