OCENIANIE WEDŁUG KRYTERIÓW

Jak pokazuje tabela, ci sami uczniowie mogą otrzymać dwa różne: stopnie w zależności od przyjętego systemu oceniania. Wybór systemu wynika z przekonań nauczyciela, żaden jednak wybór nie uchroni go przed kłopot­liwymi dylematami. Na przykład przyjmując system oceniania według krzy­wej, nauczyciel natyka się na pytanie o naturę związku umiejętności z oceną: czy 10% bardzo zdolnej grupy musi dostać ocenę F, czy 10% złych uczniów ma dostać A? Inny dylemat niesie ocenianie według kryteriów. Oto nauczyciel ustalił dla danej klasy realistyczne kryteria, ale oczekuje, że zdolniejsi uczniowie nauczą się więcej i lepiej niż mniej zdolni. Kiedy przychodzi do wystawiania ocen, rodzi się wątpliwość, czy uczniowie, którzy spełnili kryteria, ale w rzeczywisto­ści umieją mniej (lub gorzej) od innych, mają dostać takie same oceny. Jak oceniać efekty uczenia się, które wyrastają ponad przyjęte kryteria?

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂