OBLICZANIE WYNIKÓW

Ich wadą jest to, że wymagają od nauczyciela-konstruktora testu niemałych umiejętno­ści, bez których nie uda się przygotować poprawnych zadań mierzących wyżej zorganizowane umiejętności i procesy poznawcze. Inna wada to długi czas niezbędny, żeby skonstruować dobry test. Nie da się ułożyć testu ot tak, w przeddzień egzaminu. Na koniec nauczycieli zawsze niepokoi możliwość zgadywania odpowiedzi, szczególnie wtedy, kiedy posługiwali się zadaniami prawda/fałsz lub przyporządkowania. Jeśli jednak zapadnie decyzja o użyciu testu, to w trakcie układania zadań należy wziąć pod uwagę kilka czyn­ników. Zadania prawda/fałsz. Odpowiadając na takie pytanie, uczeń ma wska­zać, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Kiedy z treści albo celów uczenia się wynika, że uczniowie powinni umieć porównywać alternatywy, wtedy ich osiągnięcia można sprawdzać zadaniami prawda/fałsz (wyboru jednokrotnego). Po tego rodzaju zadania sięga się także, jeśli trudno jest znaleźć odpowiednie dystraktory, czyli odpowiedzi fałszywe do zadań wielo­krotnego wyboru. Poprawne zadanie prawda/fałsz powinno jasno ukazywać wybór i nie dopuszczać interpretacji.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)