NOWE DEKORACJE I KOSTIUMY

Nowe dekoracje i kostiumy sporządzano wyjątkowo, najczęściej do oper i baletów dłużej utrzymujących się na afiszu; zresztą i te przechowywano w maga­zynie, aby się mmi posługiwać pulem przy wysta­wianiu innych sztuk. Z biegiem czasu powstawał w ten sposób spory majątek, własność monopo­listy, dzierżawiony z gmachem i biblioteką. (Gdyż Ryx początkowo odnajmował swe uprawnienia, gmach i ruchomości.) Wszystkie dekoracje skła­dały się z kulis i prospektów; były pewną odmianą malarstwa perspektywicznego. Dawały więc wra­żenia podobne do tych, których Warszawa zaznała już w teatrze Władysława IV.Typ widowni, jaki się pojawił na PI. Krasińskich, też był już majętniejszym widzom dobrze znany. 

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)