NIEPOTRZEBNA RYWALIZACJA

Unikaj niepotrzebnej rywalizacji, nie stwarzaj nadmiernej presji czasu. Jeśli nauczyciel nie korzysta z metody uczenia się we współpracy , uczniowie będą zawsze w jakimś stopniu współzawodniczyć. Rywalizację najłatwiej dostrzec w sytuacji egzaminacyj­nej. Doświadczeni nauczyciele sięgają po rozmaite środki, żeby zmniejszyć szkody powodowane przez rywalizację. I tak: stosują ocenianie kryterialne zamiast oceniać według rozkładu (wyjaśnimy to nieco dalej), ocenę końcową opierają na wielu elementach, nie tylko na wynikach paru testów, swobodnie dyskutują z uczniami o rywalizacji i jej wpływie na uczenie się.Niedostatek czasu to kolejny czynnik obniżający wyniki uczniów w spraw­dzianach. Nauczycielom często zdarza się usłyszeć narzekania: „umiem to, ale nie starczyło mi czasu”.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)