NIECH SPRAWDZIAN UCZY

Ostatnia z zasad ma przypomnieć nauczycielowi, że chociaż sprawdziana­mi posługujemy się przede wszystkim w celu rozpoznania lub ocenienia osiągnięć ucznia, to mogą one także stworzyć sposobność do nauczenia się czegoś Przeglądając rezultaty sprawdzianu, nauczyciel ma okazję powrócić do ważniejszych wiadomości, których, jak wykazał sprawdzian, uczniowie nie pamiętali. Dyskusja nad prawidłowymi odpowiedziami może pobudzić do wgłębienia się w dany temat. Skuteczni nauczyciele starają się wtopić spraw­dzanie osiągnięć w proces dydaktyczny, żeby ukierunkować i wspomóc ucze­nie się.Niemal na każdej lekcji nauczyciel próbuje nauczyć uczniów wielu róż­nych rzeczy. Niektóre z nich zostały podyktowane przez program lub pod­ręcznik, inne wyniknęły z własnych zainteresowań nauczyciela i z jego prze­konania, co jest istotne, a o wyborze innych zadecydowali uczniowie.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂