NAUCZYCIELSKI PROGRAM

Na nauczycielski program kontroli w danej klasie składa się zbieranie informacji diagnostycznych o uprzedniej wiedzy i uprzednich umiejętnościach uczniów, udzielanie uczniom informacji zwrotnej, trafne osądzanie uczniow­skich osiągnięć.Konstruując sprawdzian, oceniając pracę uczniów i wystawiając stopnie, nauczyciel może korzystać z wielu wskazówek. Główne zasady konstruowa­nia sprawdzianów mówią o tym, żeby zachować zgodność zadań spraw­dzianu z celami dydaktycznymi, objąć sprawdzianem cały przewidziany do opanowania materiał i wszystkie kategorie wyników, uczynić sprawdzian rzetelnym i trafnym, ostrożnie interpretować otrzymane wyniki, dobierać właściwe rodzaje zadań.Plan sprawdzianu pomoże nauczycielowi podjąć decyzję, ile miejsca w sprawdzianie przeznaczyć na określone tematy i na określone kategorie wyników uczenia się. Testy nauczycielskie mogą zawierać następujące rodzaje zadań: praw­da/fałsz, przyporządkowania, luk, wielokrotnego wyboru, rozprawki. Każdy rodzaj ma własne zalety i wady.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂