NASTAWIENIE

Najogólniej mówiąc, badania te wskazują na znaczenie wiedzy uprzedniej dla uczenia się nowych wiadomości i umiejętności. Na przykład Mosenthal z zespołem (1985) przeprowadził bardzo interesujące badania nad wpły­wem wiedzy uprzedniej na opowiadania dzieci. Reprezentatywną grupę nau­czycieli czwartych klas podzielono na dwie podgrupy. Styl nauczania pierw­szej w odróżnieniu od stylu nauczania drugiej podgrupy charakteryzowało stawianie uczniom pytań w celu uaktywnienia wiedzy uprzedniej. Każdy nauczyciel przeprowadził lekcję, na której pokazał uczniom zestaw 13 obraz­ków ilustrujących epizody z meczu baseballowego, następnie dzieci miały napisać opowiadanie łączące obrazki w sekwencję. W klasach, w których nauczyciele wykorzystywali wiedzę uprzednią uczniów, dzieci napisały opo­wiadania z reguły bardziej złożone i bardziej oryginalne.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)