MISTERIUM WIELKANOCNE

Zawarty w niej tekst to misterium wielkanocne, dość krótkie. Zaczyna się już po pogrzebie Chrystusa, a kończy. Jego zjawieniem w wieczerniku. Prolog poprzedzony jest zwięzłą instrukcją dla tego, „który by sprawował tę hi- storyją”. Można ją wystawiać, jak się dowiaduje­my, między Wielkanocą a Wniebowstąpieniem, za zgodą władz duchownych, ,,w kościele abo na cmyntarzu”, a choć w całości liczy 35 „person” (tzn. postaci), z powodzeniem odegra ją 21 osób, jeśli część weźmie po kilka ról. Tekst ten, rzecz istotna, ocalał przypadkiem. (Pierwodruk znamy dziś w jednym jedynym egzem­plarzu; innych mimo usilnych poszukiwań nie odnaleziono.) 

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂