MALOWANA ZASŁONA

Podobne rzeźby roboty Wita Stosza zachowały się w Krakowie do dziś. Już przed 1460 była na Wawelu cenna malowana zasłona przedstawiająca różne fragmenty Pasji, z Jerozolimą w tle, dar królowej Francji. Nie­wątpliwie używano też u nas figury Chrystusa z ruchomymi ramionami. Rękopis dramatu pa­syjnego z XVII w. wyraźnie żąda, aby jej ręce, głowa i nogi „ruszały [się] ad’ similitudinem żywej przy zdymowaniu”. O tym, że używano takich figur już w średniowieczu, świadczą zachowane do dziś rzeźby w różnych okolicach kraju. Pewne pojęcie o wyglądzie aktorów i publiczności daje Pontyfikat Erazma Ciołka. Widać tu dobrze Trzy Marie (najprawdopodobniej są to zakonnicy w hu­merałach zarzuconych na głowy). Można roz­poznać tłum wiernych w napięciu przyglądających się obrzędowi.


Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂