LITERATURA NAUKOWA

Istnieje ogromna literatura naukowa dotycząca kontroli i oceny. Według specjalistów pomiaru pedagogicznego zasadnicze znaczenie ma rozróżnienie między kontrolą kształtującą a zbierającą. Kontrola kształtująca ma na celu zbieranie informacji przed rozpoczęciem nauczania albo podczas niego po to, żeby nauczyciel dowiedział się, jaką wiedzą uprzednią dysponują uczniowie i w jakim stopniu efektywna jest lekcja. Kontrola zbierająca (sumująca) następuje po zakończeniu nauczania; służy zebraniu wiadomości osiągnięciach uczniów i wystawianiu ocen. Skoro ocenianie prowadzi do tak obfitujących w ważne konsekwencje decyzji, nauczyciel musi opierać się na wiarygodnych i wszechstronnych informacjach.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)