LITERATURA NAUKOWA

Literatura naukowa dotycząca kontroli i oceny jest przebogata. Koncep­cje pomiaru cech i konstruktów, takich jak inteligencja, osiągnięcia, osobo­wość, mają długą już tradycję intelektualną. Od blisko stu lat z wielką starannością bada się techniczną stronę konstruowania testów, wystawiania stopni i oceniania uzyskiwanych w toku kontroli informacji. W tym miejscu zajmiemy się trzema kwestiami istotnymi z punktu widzenia początkującego nauczyciela: wpływem stopni na uczniów, uprzedzeniami nauczyciela oraz znaczeniem, jakie dla rodziców mają informacje o wystawionych stopniach i innych wynikach oceniania.Ze zrozumiałych przyczyn jedno z najważniejszych i najczęściej powtarza­nych przez początkujących nauczycieli pytań brzmi: Czy stopnie i sposób ich wystawiania mają wpływ na uczenie się i jego efekty? Szczęśliwie pytanie takie stawiali sobie także naukowcy. Dzięki temu wiele wiadomo już o wpły­wie ocen i innych nagród zewnętrznych na uczniów.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)