ŁĄCZNIKI I PRZYKŁADY

Skuteczny przekaz wiadomości zawiera precyzyjne i trafne łączniki oraz przykłady. Łączniki to, jak chce Rosenshine (1971a), przyimki i spójniki wskazujące na przyczynę, skutek, sposób czy cel zdarze­nia lub myśli. Przykładem łączników są słowa: „dlatego”, „ponieważ”, „po to, żeby”, „jeśli… to”, „więc”, „w konsekwencji”. Łączniki uwypuklają zwią­zki logiczne i zależności występujące w podawanym materiale i tym samym podnoszą prawdopodobieństwo zrozumienia go. W dążeniu nauczyciela do uczynienia materiału znaczącym dla uczniów pomocne są także przykłady. Początkującym nauczycielom nie przychodzi jednak łatwo wyszukanie właściwych przykładów i potem odpowiednie ich wykorzystanie.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)