JAKOŚĆ INFORMACJI

Skoro nauczyciel podejmuje ważkie decyzje o uczniach i sposobie naucza­nia, to zdrowy rozum podpowiada, że informacje, z których przy tym korzysta, powinny być niezawodne. Specjaliści pomiaru pedagogicznego uży­wają dwóch terminów opisujących jakość informacji zgromadzonych w toku kontroli: „rzetelność” i „trafność”.Mówi się o sprawdzianie, że jest rzetelny, jeśli dostarcza godnych zaufa­nia, stałych wyników. Wyniki sprawdzianu uznajemy za stałe, jeśli osoba wykonująca test kilkakrotnie za każdym razem osiąga bardzo zbliżone rezul­taty. Na przykład uczeń rozwiązuje dany sprawdzian w piątek po raz pierw­szy, a w następny piątek po raz drugi i dwukrotnie osiąga identyczny wynik; najprawdopodobniej sprawdzian jest rzetelny.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂