JAK POMAGAĆ UCZNIOM

Powiemy więc o tym, jak nauczyciel pomaga uczniom przyswajać i tworzyć podstawowe pojęcia, niezbędne dla dalszej nauki i dla wyżej zorganizowanych procesów myś­lowych. Na początku zajmiemy się istotą pojęć i ich znaczeniem dla kształ­cenia, potem podsumujemy badania stojące u podstaw nauczania pojęć, a na zakończenie przedstawimy model nauczania pojęć i opiszemy czynności dy­daktyczne i kontrolne charakteryzujące dwie odmiany modelu.„Piłka.” „Krzesło.” „Pudełko.” „Ławka.” „Kredka.” Ania nazywa rze­czy i rozdziela obiekty na grupy lub klasy. W ten sposób kształtuje pojęcia. Łącząc coś konkretnego, na przykład piłkę, z czymś abstrakcyjnym, w rodza­ju kulistości, Ania uczy się rozpoznawać klasy, do których należą różne przedmioty, zdarzenia i idee. Powtarzając czynności sortowania i klasyfiko­wania rozmaitych piłek, Ania ukształtuje w końcu pojęcie abstrakcyjne tych wszystkich podobnych przedmiotów, które pozwoli jej myśleć o nich i, w razie potrzeby, rozmawiać o nich z’ innymi ludźmi.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)