DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA

W sys­temach, które wspierają się na kontraktach zawieranych przez nauczyciela z danym uczniem, uczeń „współzawodniczy” ze sobą, sięgając do wcześniej ustalonych celów i kryteriów, zamiast rywalizować z innymi. Wystawianie ocen za osiągnięcia zespołowe i za indywidualne kontakty nie jest zadaniem łatwym dla nauczycieli. Dotychczasowe doświadczenia w tym względzie prze­mawiają mocno przeciwko obowiązującym dziś normom i zwyczajom, żeby jednak zaprowadzić nowe, potrzebne są działania zespołowe i zmiana polity­ki wewnątrzszkolnej.Kontrolę i ocenę można rozpatrywać jako działanie nauczyciela umoż­liwiające podejmowanie właściwych decyzji dotyczących nauczania i uczniów. Procesy kontroli i oceny pochłaniają dużą część czasu nauczyciela. Konsek­wencje egzaminowania i oceniania uczniów są rozległe: mogą wyznaczyć kierunki i zakres edukacji uczniów, kariery zawodowe i wynikający stąd poziom i styl życia.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)