DIAGNOZA WIEDZY UPRZEDNIEJ

W innych nauczyciel zdany jest na siebie. Jeśli niedostępne są sformalizowane narzędzia zbierania informacji, nauczycielowi pozostają nieformalne techniki dowiadywania się o wiedzę uprzednią uczniów. Na przykład nauczyciel może obserwować, jak uczeń pracuje nad jakimś zadaniem, i na tej podstawie wyrobić sobie pogląd, na ile jest to zadanie trudne dla ucznia bądź na ile jest łatwe. Przysłuchując się temu, co uczeń mówi, i dodając rozpoznawcze pytania, nauczyciel może dowiedzieć się, jaką wiedzę uprzednią na wybrany temat ma uczeń. Nauczycielskie i uczniowskie pytania to w rzeczywistości główne narzędzie rozpoznania, co i jak uczeń rozumie. Reakcje słowne ułatwiają nauczycielowi podjęcie decy­zji, czy postąpić dalej z materiałem, czy cofnąć się i powtórzyć.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)