CZĘSTO POPEŁNIANY BŁĄD

Błędem często popełnianym przez począt­kujących nauczycieli jest wydawanie nie dość jasnych poleceń i niewypraco- wanie rutynowych czynności egzaminacyjnych. Doświadczeni nauczyciele sta­rają się, żeby zrutynizować proces rozpoczynania sprawdzianu. Arkusze z wypisanymi pytaniami rozdają odwrócone tekstem do ławki, dopiero na wezwanie nauczyciela uczniom wolno położyć akrusze tak, by można było przeczytać zadania. Dzięki temu czas pracy wszystkich uczniów jest równy, a nauczyciel może przekazać instrukcje bez obawy, że zajęci czytaniem zadań nie będą go słuchać. W instrukcji omawiają kolejno każdą część spraw­dzianu, mówią, na czym polega jej wykonanie, i radzą, ile czasu na nią poświęcić. Jeśli sprawdzian ma nie znaną uczniom formę lub zawiera nie znane rodzaje zadań, trzeba wytłumaczyć, jak wygląda od strony formalnej wykonywanie zadań i jakie są wymagania wobec uczniów. Na koniec trzeba sprawdzić, czy uczniowie rozumieją, co mają zrobić.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)