Kategoria: Uncategorized

BIEG LEKCJI

Po czwarte, jest zwięzłym i treś­ciwym podsumowaniem, które, jak się zdaje, ułatwia zapamiętanie materiału. Po piąte, stanowi pomoc wzrokową do nauki terminów i pojęć. Wydaje się, że nauczyciele mogą posługiwać się uporządkowaniem grafi­cznym jako pomocą w uczeniu się pojęć bez konieczności dokonywania zmian w swoim stylu nauczania, z wyjątkiem tej tylko, że muszą objaśnić uczniom, jak używać kart uporządkowania graficznego.

 

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂