Kategoria: Oprogramowanie

GRA WIELKANOCNA

Co najmniej od XIV w. Nawiedzenie grywano u nas i w mniejszych parafiach. Potwierdza to zapiska dotycząca Kazimierza (dziś dzielnica Kra­kowa), gdzie na „grę wielkanocną”, ludus pascha- lis, wydano w 1377 roku 6 groszy srebrnych. Na odludziu mogło mieć nieraz dość rudymentarny charakter; przypomnijmy sobie fraszkę Reja opub­likowaną w jego Figłikach. Tu zwykły wiejski pleban …na Rezurekcyją żaka nowotnego Ubrał miasto anioła do grobu onego, Co mu się miał odzywać, a sam Maryją był. W katedrach dużych miast, gdzie wysoko stał śpiew gregoriański, a wybitni malarze i rzeźbiarze służyli swoimi talentami, Nawiedzenie grobu z pew­nością osiągało stopień pewnego wyrafinowania.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂

MISTERIUM I MORALITET

Dalszy rozwój teatru chrześcijańskiego przyniósł dwie kapitalne zmiany: poszerzenie kręgu tema­tycznego i wyłączenie widowiska z liturgii. W ciągu dwóch wieków udramatyzowario wszystkie waż­niejsze epizody Starego i Nowego Testamentu, a nie było to już zwyczajne rozpisywanie ksiąg świętych na głosy. Nowe utwory, nazwane we Francji misteriami, stały się jakby nową biblią napisaną przez współczesnych poetów, w zgodzie z wyobrażeniami epoki. Stanowiły dzieło całego ludu Bożego, toteż łacina została w nich wyparta przez języki „ludowe” — te, którymi wierni mówili na co dzień. Tylko z samego początku wystawiano je w kościołach, a w każdym razie regułą było to tylko w pierwszej fazie.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂

ZDARZAŁY SIĘ WIELKIE UTWORY

Później duchowieństwo coraz chętniej kierowało je na cmentarz przykościelny, skąd przenosiły się jeszcze dalej, szukając miejsc bardziej przestronnych. W ciągu całej swojej historii misteria miewały różne drobne odmiany (jak np. Lament wykonywany w Wielki Piątek pod krzyżem). Ale zdarzały się także wielkie utwory, a te wymagały rozległych przestrzeni i wielu dekoracji, budowanych za każdym razem od nowa. Podstawową jednostką tych dekoracji był mansjon (z łac. „mansio”, “dom’). Poszczególne mansjony wyobrażały kolejne miejsca wydarzeń i w związku z tym przybierały różne kształty odwołując się także do wiedzy i wyobraźni widzów w różny sposób.  

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂

WEJŚCIE DO PIEKŁA

Wejście do piekła miewało np. masywną, okutą bramę, z której buchał ogień i dym. Ale pałac Arcykapłana można było przed­stawić przy pomocy daszka wspartego na czterech filarach, z zasłoną zamiast drzwi. Poszczególne mansjony ustawiano obok siebie, wzdłuż linii prostej, w półkolu albo i na planie koła (czasami w kilku kondygnacjach). Dzięki temu widzowie ogarniali wzrokiem wszystkie sfery kosmosu: nie­bo, ziemię, piekło, a na ziemi różne lądy, kraje i miasta. Postaci dramatu odbywały na oczach widzów długie podróże wędrując z jednego man- sjonu do drugiego. Bóg Ojciec śledził ich czyny z wysokości swojego tronu, nieraz przemawiając do ludzi, początkowo po łacinie, później także w języku ludowym. Ta praktyka ukazywania wszystkich miejsc na raz, a wydarzeń w sposób ciągły — z rzadko stosowanym skrótem — otrzy­mała w badaniach nazwę symultanicznej i należy do najistotniejszych cech średniowiecznego teatru.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂