BADANIA I IDEE

Psychologowie pozna­wczy posługują się nazwą schemat, aby określić sposób, w jaki ludzie organizują wiadomości na określony temat i jak ten sposób organizowania wpływa na przetwarzanie nowych wiadomości i idei. Różnice między osob­niczymi schematami mają poważne znaczenie, nasze schematy w dziedzinie matematyki, nauk przyrodniczych itd. stanowią nasze przygotowanie do przetwarzania nowych informacji i spostrzegania związków. Im pełniejsza jest struktura wiedzy czegoś dotycząca, tym łatwiej dostrzec w tym czymś wewnętrzne związki i zależności o abstrakcyjnym charakterze. Ellen Gagne (1985) zebrała i uporządkowała badania i idee z obszaru psycho­logii poznawczej, dotyczące bezpośrednio nauczania. To, co piszemy niżej, w du­żym stopniu bazuje na jej pracy i zaproponowanych przez nią definicjach trzech pojęć: rodzaju wiedzy, reprezentacji wiedzy i przetwarzaniu informacji.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)